İŞ İNGİLİZCESİ


Neden İş İngilizcesi?

İş sektörlerinde İngilizcenin olduğu rekabetçi bir dünyada bu rekabete dahil olup başarılı olmak isteyen şirketler için bunu yapmak için gereken bilgi ve beceriye sahip olan personelle çalışmak önem kazandı. İş İngilizcesi kursumuz bu bağlamda personelinizin çeşitli iş alanlarında etkili bir şekilde iletişim kurmak için gerekli İngilizce dil becerilerini geliştirmelerinde İnsan Kaynakları departmanınıza yardımcı olmaya odaklanmaktadır.

Kurs Hedefleri

İş İngilizcesi kursumuz öğrencilerin sosyal alanlarda, telefon görüşmelerinde,sunumlarda, toplantılarda ve iş görüşmesi gibi alanlarda iletişimde bulunurken akıcılık ve güven geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Kursun temel hedefi iletişim tekniğini ilerletmek ve yukarıdaki alanlarda etkili iletişim için gerekli olan hedef dili geliştirmektir. Bu amaçla temel olarak konuşma ve dinleme becerilerine odaklanılacak fakat yazma ve okuma becerileri üzerine de çalışılacaktır. Yazama ve okuma becerilerine odaklanmanın ne kadar çok ya da ne kadar az olacağı öğrencilerin ya da şirketin ihtiyaçlarına bağlı olacaktır. Kursun sonunda öğrenciler aşağıdaki dil becerilerine sahip olacaklardır:

1. Kendi iş alanlarındaki toplantı ve seminerlere etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bir durumun lehine ya da aleyhine fikir belirtmek.
2. Sınıf arkadaşlarına kendi seçtikleri bir konuda sunum planlayıp sunmak.
3. Kendi iş alanlarıyla alakalı bir seri yazılı doküman üretmek.
4. Herhangi bir anlam kaybı olmaksızın telefon konuşmalarında akıcı ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurmak.
5. Spesifik iş İngilizcesini kavrayıp kullanmak.

Kurs Seçenekleri

Her şirketin farklı ve özgün iş alanlarına ve gereksinimlerine sahip olduğunun farkındayız ve bu nedenle CLC olarak istenilen kurs eğitimine dahil edebileceğimiz bir takım kurs modüllerine sahibiz. Bu yüzden size kurs başlamadan önce gerçekleştirilecek bir ihtiyaç analizi tavsiye ediyoruz.

İş İletişimi 1- Etkili Telefon Becerileri

Odaklanılan Beceriler
· Bir telefon görüşmesi yapmaya hazırlanmak
· Telefon görüşmelerini kabul etmek
· Mesaj almak ve bırakmak
· Tekrar ve açıklama istemek ya da vermek

İş İletişimi 2- Yazılı İngilizce

Odaklanılan beceriler
· Yazma sürecinin ve yazma becerilerinin analiz edilmesi
· Uygun dil bilgisi bölümlerinin gözden geçirilmesi
· Nasıl açık ve tutarlı bir şekilde yazılır?
· Resmi ve gayri-resmi stiller arasındaki farklar
· Farklı doküman tipleri( e-postalar, mektuplar ve raporlar) için yazma becerileri geliştirmek

Sunum Teknikleri

Odaklanılan beceriler
· Sunum teknik ve hazırlığının analiz edilmesi (dinleyiciyi, içeriği, yapıyı ve sunum şeklini belirleme)
· Sunum dili ( Giriş, bilgiyi listeleme, değişiklikleri tanımlama, fikirleri bağlama, özetleme ve sonuçlandırma, vb...)
· Görselleri hazırlayıp kullanma.
· Video analizi ve geribildirimlerle sunumu uygulamak

Toplantı becerileri

Odaklanılan beceriler
· Toplantı prosedürlerinin tartışılması ve analizi
· Toplantı düzenlemek
· Toplantıları etkileyen davranış ve kültür farklılıklarının tartışılması
· Toplantı katılım dili (fikir sunma, fikirleri netleştirme, katılma ya da katılmama, vb…)

Görüşme Becerileri

Odaklanılan beceriler
· Görüşme sürecinin analiz edilmesi
· Görüşmeye katılımda kullanılan dil (teklif sunmak, pazarlık yapmak, uzlaşmaya varmak, vb…)
· Diplomatik dil kullanımı
· Kabul etmek ve onaylamak.
· Çatışmalarla başa çıkmak.

Farklı Kültürlerle İletişim

Odaklanılan beceriler
· İş kültürleri arasındaki farkların analiz edilmesi ve tartışılması
· Spesifik dil farklılıkları (fiil öbekleri, deyimsel ifadeler kültür referansları, vb.)
· Sosyal alanlar ve ağırlama: ( misafirleri karşılama, konuşmayı devam ettirecek küçük sohbetler)

Pazarları Etikleri

Odaklanılan Beceriler
· Pazar ve etik davranış arasındaki ilişkinin analiz edilip tartışılması,
· Global Toplumda Pazarlama
· Promosyon: Reklam, perakende satış ve müşteriler
· Ürün geliştirmeden dağıtıma
· Pazarlamanın karşılaştığı etik güçlükler

Müşteri İlişkileri

Odaklanılan Beceriler
· Müşteri ilişkilerinde gereksinimlerin anlaşılması
· Kişisel müşteri hizmeti becerilerinin geliştirilmesi (telefonda)
· Kişisel müşteri hizmeti becerilerinin geliştirilmesi (yüz yüze)
· Kızgınlık, gerginlik ve şikayetlerle etkili ve nazik bir şekilde başa çıkmak için gereken dil.

Endüstriyel İlişkiler

Odaklanılan beceriler
· İnsan Kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilmesindeki gereksinimlerin analiz edilmesi ve tartışılması
· Çalışanların disiplinle ilgili davranışlarında ve işlerine son verildiğinde kullanılan dil
· Ücret ve şartların görüşülmesi
· Çalışanlarla ilişkileri, personel motivasyonunu ve iletişimini yönetme