İŞ İNGİLİZCESİ KONUŞMA SINIFLARI


Cambridge Language Centre İş İngilizcesi Konuşma Sınıfları Hedefler

Bu kurs temel olarak sosyal alanlar, telefon görüşmeleri, sunumlar, toplantı ve görüşmeler gibi iş alanlarının temel içeriklerine göre iletişim kurmak için akıcı ve güvenli İngilizce konuşmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Kursun temel hedefi öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerindeki güvenlerini geliştirmek ve dil kaynakları vasıtasıyla iş alanlarına tam olarak katılımlarını sağlamaktır. Bu durum öğrencilerin iletişim tekniklerini ilerletmek ve etkili iletişim için gereken hedef dili geliştirmekle başarılacaktır. Bu amaçla ana dili İngilizce olan bir öğretmen tarafından öğretilen sınıf öncelikle konuşma ve dinleme becerilerini geliştirecektir. Öğrencilerin, 60 saatlik kurs programının sonuna kadar aşağıdaki becerileri geliştirmesi öngörülmektedir;

1.Hedef dili konuşan kişilerle akıcı ve kendiliğinden bir şekilde etkileşimde bulunmak
2.Kendi alanları ve genel konularla ilgili meseleler için iyi bir kelime bilgisine sahip olmak.
3.Anlaşılır tanımlamalar yapmak, görüşleri ifade edip kanıt geliştirmek için yeterli dil seviyesine sahip olmak.
4.İş İngilizcesi için gerekli olan özel dili İngilizce kullanıp anlamak.

Ders Formatı

Her iki saatlik ders (50+50) sınıf tarafından önceden belirlenen ve iş gazeteleri ve haber makaleleri gibi gerçek materyallere dayanan belli bir konu ya da tema üzerine kurulacaktır böylece öğrenciler ders içi tartışmalarda aktif ve tam bir katılım için önceden hazırlanabilirler. Seçilen konular bir tartışma oluşturmaya ve mümkün olduğunca çok akıcı ve serbest konuşmaya olanak sağlamak için elverişli olup, büyük ölçüde öğrencilerin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre seçileceklerdir. İlk ay için örnek bir ders programı aşağıdaki gibi olabilir:

1.Hafta – Tanışma ve kişisel bilgi(öğrenciler ve öğretmenin birbirini tanıması)
2.Hafta – Şirket hakkında( öğrenciler işteki İngilizce konuşma alanlarındaki rolleri ve problemleri hakkında konuşurlar).
3.Hafta – Kültür farkları (öğrenciler diğer ülkelerin iş kültürleriyle alakalı problemleri tartışırlar).
4.Hafta – ?

Öğretmenin Rolü

Ders esnasında öğretmen yönlendirici bir rol üstlenecektir, yani öğrencileri mümkün olduğunca çok konuşmaya teşvik edecektir, örneğin tartışma konularında zayıf tarafı destekleyen bir rol üstlenecek ve bu sayede öğrencileri maksimum konuşma süresi sağlayıp tartışmanın mümkün olduğunca akıcı bir şekilde ilerlemesine yardım edecektir. Öğretmen bunu yaparken (istenmediği sürece) öğrencileri durdurup bireysel hatalarını düzeltmeyecektir fakat herhangi bir yanlışı, kelime ve dilbilgisi, vb. problemlerini not edip dersin sonunda bu konulara geri dönecek ve bütün sınıfa bir geribildirimde bulunacaktır. İş İngilizcesi konuşma kursları bu sebeple genel İngilizce kurslarından farklılık gösterir çünkü öğrencilere daha çok konuşma etkinliği sunmak için dil ve beceri alanlarına dersin son 20-30 dakikasında odaklanılacaktır.