SEVİYELER


1.Kur (ELEMENTARY)

Temel İngilizce bilgilerinin aktarımı dahilinde günlük konuşma kalıplarının kullanımı; örneğin: "I am going to the shopping centre to buy clothes" ve basit paragrafların okunabilmesi. Basit, geçmiş ve gelecek zamanda yazım öğretilmekte; ayrıca kip belirteçleri (can, must), edat, sıfat ve karşılaştırmalar konularına giriş yapılmaktadır.


2.Kur (PRE-INTERMEDIATE)

Kendinizi günlük konuşmalarda rahatlıkla ifade edebilir ve çok hızlı olmayan konuşmaları takip edebilirsiniz. Dil bilgisi yapısına hakimiyet kazanacak; belirteç, sözcük kalıpları, bağlaç gibi ve gazete makaleleri okuyup ana hatları ile anlayabilecek seviyeye ulaşacak konuşma konusunda daha fazla yatkınlık kazanacaksınız.


3.Kur (INTERMEDIATE)

Kompleks cümlelerde dil bilgisi hataları yapıp zorlanabilirsiniz, ancak rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Gazete makalelerini okuyup teknik terimler hariç içeriğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Dil bilgisi konularının büyük bölümüne hakim olacak ve basit deyimler kullanabileceksiniz; " he hit the nail on the head" - pull your socks up" gibi.


4.Kur (UPPER-INTERMEDIATE)

Kendinizden emin bir şekilde konuşabilir ve kendinizi ifade ederken farklı sözcükler ve zamanları kullanabilirsiniz. Teknik terimler haricinde makaleleri anlayabilir ve deyimler ve konuşma kalıplarına hakimiyet sağlayabilirsiniz.


5.Kur (ADVANCED)

Yazılı ve sözlü olarak kendinizi rahatlıkla ifade edebilir, teknik ve spesifik konulardaki konuşmalara efektif olarak katılabilirsiniz. Dil bilgisi hatası yapmazsınız. Telaffuzu doğru, aksansız ve akıcı konuşabilirsiniz. Sistemli ve dilbilgisi yapısına uygun olarak metin hazırlayabilir ve sunumunu yapabilirsiniz. Konuşma kalıplarına ve deyimlere hakim olabilir, özel terimleri anlamlandırabilir ve kullanabilirsiniz.