PROFICIENCY

Kurumumuzda PROFICIENCY sınavına hazırlık programları bireysel ya da aynı dil seviyesine sahip maksimum 4 kişilik grup eğitimi olarak verilmektedir.


Proficiency (Yeterlik) Sınavı Nedir?

Proficiency (Yeterlik) sınavı, üniversitelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendi bünyelerinde hazırladıkları yabancı dil seviye tespit sınavıdır.

Bazı üniversiteler (Boğaziçi gibi), dinleme yetisini test ederken bazı üniversiteler (İTÜ gibi) bu bölümü sınavlarına dâhil etmeyebiliyorlar.

Proficiency, TOEFL gibi standardize edilmiş bir sınav değil; aksine, kurumsal bir sınav olduğundan her üniversite kendine göre bir yeterlik ister.

İTÜ Yeterlik sınavına hazırlanmak Boğaziçi'nin sınavına hazırlanmakla eş değildir ya da YTÜ' ye hazırlandığınız tekniklerle İTÜ'ye hazırlanamazsınız.

Şu anda yapılmakta olan yeterlik sınavlarının önemli bir ortak özelliği bulunmaktadır:

YÜKSEK SEVİYEDE OKUMA YETİSİ ve KELİME BİLGİSİ gerektiren sorulardır.

Kurumumuzda bu sınava, sınavı tanıyan ve okulunuzun talep ettiği dil gereksinimini bilen tanıyan bir rehberle çalışacaksınız.