IELTS

Kurumumuzda IELTS sınavına hazırlık programları bireysel ya da aynı dil seviyesine sahip maksimum 4 kişilik grup eğitimi olarak verilmektedir.


IELTS nedir?

IELTS EXAM İngiltere, Avusturalya , Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğretim kurumları ve Türkiye´de bazı üniversitelerin hazırlık sınıfından muaf olmak için gerekli olan İngilizce bilgisi yeterlik sınavı'dır. Akademik ve Genel IELTS TEST'LERİ vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS TEST'LERİDİR. Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir. IELTS sınavı'nın geçerlik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul etmektedir.

IELTS EXAM dört adet dil yeteneğini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçmeyi amaçlar. Ielts Test Akademik ve Genel İngilizce düzeylerinde iki farklı şekilde uygulanır. Dinleme ve konuşma modülleri her iki düzeyde aynı şekilde uygulanırken okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır.

Test'in süresi toplam 2 saat 45 dk'dır.
Dinleme (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)
Genel İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60dk.) Akademik İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60 dk.)
Genel İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,30 dk.) Akademik İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)
Konuşma (11-14 dk.)

Her bölüm için ayrıca tüm ielts test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF). Sınav'dan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir (örn 4,5 veya 6,5 gibi). Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir. (örn 4,0 veya 6,0 gibi).

Adaylar 1'den 9'a kadar olan puanlamaya göre bir sonuç elde ederler.
Geçme veya kalma puanı yoktur


9 - Expert User

Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.


8 - Very Good User

Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.


7 - Good User

Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.


6 - Competent User

Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir.


5 - Modest User

Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.


4 - Limited User

Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.


3 - Extremely Limited User

Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.


2 - Intermittent User

En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildigi konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker.


1 - Non User

Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

Üniversite de okumak isteyenler, Hazırlık atlamak isteyenler, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler, yurtdışında çalışmak isteyenler, THY çalışanları, İş Bankası çalışanları, Kuveyt Türk bankası çalışanları, Garanti Bankası çalışanları, Akbank çalışanları vb. işyerinden dil tazminatı almak isteyenler IELTS sınavına girebilirler.