EĞİTİM SİSTEMİ

Cambridge Language Centre'da her biri 120 saatten oluşan toplam 5 kurluk bir eğitim sistemi bulunmaktadır. Bu süreye ek olarak kur içerisinde belli zaman aralıklarıyla öğrencilerimizin gelişimini ölçmeyi hedefleyen 3 sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar sonucu öğrenci bir sonraki kura geçmeye hak kazanmakta yada başarısız olması durumunda; % 10 'dan fazla devamsızlık yapmamış , ödevlerini tam ve zamanında yapmış ise almış olduğu kurun tamamını yada ihtiyacı kadarını ücretsiz alır.

Cambridge Language Centre "Communicative Approach" (İletişimsel Yaklaşım) ilkesini kullana rak bir dilin temelini oluşturan 5 temel öğe (gramer, okuma, dinleme, yazma, konuşma) tüm seviyelerde dengeli olarak öğretmeyi hedefler. Sınıflar maksimum 12 kişiden oluşmaktadır. Eğitim sisteminde öğrencilere sadece bilgi aktarımı yapılmayıp aynı zamanda öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımları sağlanır. Böylece öğrenim süreçlerinin zevkli ve verimli geçmesi sağlanır.

Cambridge Language Centre'da öğrencilere başlangıçta detaylı bir seviye belirleme sınavı uygulanır. Bu sınavda öğrencilerin gramer, konuşma, yazma ve dinleme bölümlerindeki seviyeleri ayrı ayrı ölçülür. Sınav sonucu doğrultusunda öğrenci en uygun seviyeden eğitime başlatılır, seviyeye göre Türk ve yabancı öğretmen yoğunluğu farklılık göstermektedir. Bu yoğunluk kurlara göre öğrencilerin ihtiyaçları temel alınarak hazırlanmıştır.

Öğrencilerimize eğitime başlarken ders kitapları ve gerekli diğer materyaller ücretsiz olarak verilmektedir. Profesyonel öğretmen kadrosuyla eğitim veren okullarımızda öğrencilerin durumları, öğretmenleri ve eğitim danışmanları tarafından kur süresince kontrol altında tutulmaktadır. Kur içerisinde öğrencide oluşabilecek eksiklikler öğretmenlerin raporlamaları doğrultusunda tespit edilip, öğrenciye özel bir program hazırlanır. Böylece sınıflarda homojenlik sağlanmış olup, öğrencinin zaman kaybetmeden eksiklikleri giderilir.