BULATS

Kurumumuzda BULATS sınavına hazırlık programları bireysel ya da aynı dil seviyesine sahip maksimum 4 kişilik grup eğitimi olarak verilmektedir.


BULATS Nedir?

Açılımı The Business Language Testing Service olan BULATS, işletme ve kurumlar için oluşturulmuş dil düzeyini ölçme sınavıdır. Avrupa Topluluğu ve ALTE (The Association of Language Testers in Europe) tarafından kabul edilmektedir. BULATS, çalışanlarının dil düzeylerini güvenilir bir şekilde ölçmek isteyen işletmeler için tasarlanmıştır. Koşulları bakımından esnek bir sınavdır; şirketlerin seçeceği herhangi bir zamanda yapılabilir, sınav bitiminden sonraki birkaç dakika içerisinde ayrıntılandırılmış sınav sonuçları ve adayların İngilizce yeterlilikleriyle ilgili bilgi edinilebilir.

BULATS, ayrı ayrı veya beraber girilebilen birkaç testten oluşur. BULATS sınavı 2 şekilde yapılmaktadır. Bilgisayar destekli sınav, kâğıt üzerinde düzenlenen standart sınava göre çok daha kısa bir sürede (sınavdan hemen sonra) sonuç vermektedir. Standart BULATS Testi, tüm dilbilgisinin test edilmesidir.

Soruların zorluk derecesini verilen cevaplara göre ayarlayan bilgisayar destekli sınav 60-70 dakika civarında sürerken, kâğıt üzerinde yapılan sınav 110 dakika sürmektedir. Bu süreler içinde kişinin dinleme ve okuma becerileri ile kelime dağarcığı ve gramer bilgisi değerlendirilmektedir. BULATS Konuşma Testi, adayla birebir mülakat yapılarak konuşma yeteneğinin test edilmesidir. BULATS Yazılı Test, yazım yeteneğinin test edilmesidir. BULATS Konuşma Testi, adayla birebir mülakat yapılarak konuşma yeteneğinin test edilmesidir. BULATS Yazılı Test, yazım yeteneğinin test edilmesidir. Yazma becerisinin değerlendirilmesi için 15 ve 30 dakikalık 2 farklı konu hakkında uygulama yaptırılırken, konuşma becerisinin değerlendirilmesinde ise 4'er dakikalık 3 farklı konunun uygulaması yapılmaktadır.

BULATS testleri sunum yapabilme, iş diyalogları, telefonda mesaj bırakabilme, raporlama, planlama, müşteri hizmetleri, yönetim ve pazarlama, şirketler ve ürünler, meslek tanıtımı gibi iş hayatında kullanılan İngilizceyi kapsamaktadır.

Sınav Süresi

Bilgisayar üzerinde yapılan sınav: 45-60 dakika
Kâğıt üzerinde yapılan sınav: 90 dakika
Konuşma Sınavı: 12 dakika
Yazma Sınavı: 45 dakika